Bolls Aps

CE-MÆRKNING KAN BLIVE FORÆLDET

CE-mærkningen kan blive forældet

Af Kim Boll Jensen, Bolls Rådgivnings- & Testcenter

Når først CE-mærkningen med alle dens krav til test og dokumentation er på plads, forventer de fleste at være dækket resten af produktets levetid. Dette er kun rigtigt for produkter med en kort levetid. Der er nemlig visse ”fælder”, som kommer bag på mange producenter.

Direktiverne kræver, at alle produkter til enhver tid produceres efter nyeste/gældende standarder. Informationen om, hvilke standarder der er gældende, kan hentes på Internettet (se Nyttige links) under Harmoniserede Standarder. Her skal man se på dow datoen (dow = Date Of Withdrawal), som angiver seneste dato for, hvornår den gamle standard skal trækkes tilbage. Eller sagt lidt mere forståeligt, hvornår den nye standard senest skal overholdes.

Der vil typisk være 2-3 år fra en ny standard offentliggøres i EF Tidende, til den gamle udgår, d.v.s. en overgangsperiode på 2-3 år.

Lavspændingsdirektivet er relativt uskyldigt. Der er mange produktfamiliestandarder, som har været i brug gennem mange år. Når et produkt er godkendt efter de gældende standarder, er der normalt pænt lange overgangsperioder mellem den anvendte standard og nye udgave af standarden træder i kraft. Der introduceres næsten ingen nye produktfamiliestandarder under dette direktiv.

MEN pas på EMC og R&TTE (radio og teleterminal) direktiverne!

Angående EMC direktivet så har mange produkter i de første mange år, siden CE-mærkningen blev indført, kun skulle overholde de generiske standarder, men langsomt dukker der flere og flere produktfamiliestandarder op. Er ens produkt omfattet af en af disse, skal man overgå til overensstemmelse efter produktfamiliestandarden frem for den generiske. F.eks. kommer der en ny standard som dækker både IT og audio udstyr , men flere ændringer er på vej.