Bolls Aps

HUSK LAVSPÆNDINGSDIREKTIVET

Husk Lavspændingsdirektivet, når der CE-mærkes

Af Kim Boll Jensen, Bolls Rådgivnings- & Testcenter

Der er og har i meget lang tid været stor fokus på EMC-direktivet. Men hvad med de andre direktiver, som også kræves opfyldt, når der CE-mærkes?

De øvrige direktiver, som man oftest kommer ud for at skulle overholde, er:

Maskindirektivet

Lavspændingsdirektivet

Radio- & Teleterminaludstyrdirektivet (R&TTE)

RoHS

Medicodirektivet

I denne lille artikel vil jeg kort beskrive lidt om overholdelse af Lavspændingsdirektivet.

Start med at fastlægge standarden. Det er ikke nok at vælge den standard, som man anvendte for 5 år siden til sidste udgave af produktet. CE-mærkningskravene er dynamiske, så start med at tjekke listen over harmoniserede standarder under Lavspændingsdirektivet, som kan ses HER

Er der kommet en ny udgave af standarden?

Er der kommet en ny produktfamilie-standard?

Når standarden er fastlagt kommer næste spørgsmål: hvordan dokumenterer man overholdelse?

Er produktet sammensat af flere færdige enheder, som hver især er CE-mærket, skal man samle informationen via overensstemmelseserklæringer for enhederne og tjekke, om de overholder de krav, som det samlede produkt er underlagt. Herefter skal ens egen konstruktion gennemgås efter standarden. Typisk vil det ikke være nødvendigt at udføre anden test end højspændingstest, jordmåling, lækstrømsmåling og temperaturmåling på det samlede produkt.

Er produktet eget design evt. inklusive færdige komponenter til indbygning (f.eks. en åben strømforsyning), skal der udfærdiges en rapport over overholdelsen af standarden samt udføres de tests, som standarden foreskriver. Er f.eks. strømforsyningen godkendt i forvejen, kan man spare en del tests, men stadig skal det undersøges, om den overholder det færdige produkts standard, når den er indbygget.

De nødvendige tests er – lidt forenklet:

Temperaturmåling

Test af isolation

Lækstrømsmåling

Jordmodstandsmåling

Undersøgelse af berøringsfare/mekanisk design

Simulering af enkeltfejl

Måling af krybe-/luftafstande

Desværre er metode og krav ikke ens fra standard til standard og det er ikke altid let at overskue, hvilke tests der skal gennemføres. Derfor kan det være en god ide at bruge samme ”værktøj” som de store testhuse gør. De har nemlig udarbejdet en del rapportformularer, som kan købes bl.a. via IEC. Disse formularer hjælper én gennem hele standarden og indeholder også visse testformularer.

Man kan finde lister over EN og IEC testformularer samt link til IEC HER

Mange af testene kan sagtens udføres med simple testværktøjer frem for at købe dyrt specialudstyr. Bl.a. kan nævnes, at en del standarden anvender en metalkugle på 0,5 kg, som skal falde ned på produktet fra 1 meters højde. En sådan kugle er svær at skaffe, men en kugle fra et pétanque-spil kan fint anvendes, da den kun vejer en smule mere.

Bolls Rådgivnings- og testcenter kan bl.a. hjælpe og vejlede med at få indført og gennemarbejdet standarder, rapporter og testopstillinger, så de efterfølgende produkter let kan tjekkes fremover. Dette arbejde udføres sammen med kunden, men opgaven kan også overdrages til Bolls i delopgaver eller for fuld gennemførelse.

Når produktet er gennemtestet, og rapporter/dokumentation er færdig, skal man udfylde sin overensstemmelseserklæring og opbevare dokumentationen i 10 år efter at man sidst har produceret produktet.

Husk også at der er krav til manual og mærkning, dette fremgår af standarderne.