Bolls Aps

NYT OM STANDARDER OG DIRKTIVER

Opdateringer

De fleste direktiver er vedtaget og kommet i nye udgaver. Det drejer sig blandt andet om EMC-direktivet, Lavspændingsdirektivet og Radio- og TeleTerminal Direktivet. Dette sidste har også fået nyt navn, og hedder nu RED – Radio Equipment Directive.


Der er endnu ikke kommet lister over offentliggjorte standarder under de nye direktiver, så på det punkt gælder de hidtidige lister stadig.


Under det gamle EMC-direktiv er der blandt andet sket:


EN 55032:2012 har været i EU-Tidende og kan nu anvendes, når der skal testes EMC på multimedieudstyr. Den gælder for emission og dækker de typer produkter, der ellers er omfattet af EN 55013, 55022 og EN 55103.


Multimedieudstyr er i EN 55032 defineret som “information technology equipment, audio equipment, video equipment, broadcast receiver equipment, entertainment lighting control equipment or combinations of these”.


Hver af disse typer er så igen defineret i standarden.

EN 55032:2012 kan anvendes nu og skal anvendes i stedet for de tre nævnte standarder fra 5. marts 2017

Den tilsvarende standard for immunitet, EN 55035, er på vej, men er løbet ind i problemer. Den er vedtaget som EN standard, men forkastet til resten af verden. Fra europæisk side vil man meget gerne have harmonisering med resten af verden, og offentliggørelsen af EN 55035 i EU-Tidende er derfor udskudt.


Der har været flere forslag til, hvad der skal ske, men hvad og hvornår, er usikkert.


Der er også kommet en ny udgave af EN 55015 om emission fra lysudstyr og den slags. EN 55015:2013 har overgangsperiode til 12. juni 2016. EN 61326-1 er ligeledes kommet i en opdateret udgave. EN 61326-1:2013 har en ret kort overgangsperiode, idet denne nye udgave er den eneste EN 61326-1-udgave, der må anvendes efter 14. august 2015.


Der er også kommet nye udgaver af en række andre EMC-standarder og også standarder under Lavspændingsdirektivet, men ovennævnte er de mest udbredte.


Er man i tvivl, så ring og hør, om en given standard er kommet i ny og frisk udgave. Vi kan også afklare, hvad det konkret betyder for jeres produkter.