Bolls Aps

CE-MÆRKNING AF LASERPRODUKTER

CE-mærkning af laserprodukter

Af Kim Boll Jensen, Bolls Rådgivnings- & Testcenter

Flere og flere produkter anvender i dag laser, hvilket bl.a. skyldes, at laserdioderne er blevet både kraftige og stabile, samt at prisen på dem er blevet relativt lav. At laser kan være farlig, er de fleste nok ganske klar over, men hvordan laserprodukter skal godkendes, er der knap så mange der ved.

Når et produkt anvender laser, stilles der ekstra krav til bl.a. sikkerhed og design. Både under Maskindirektivet, Medicodirektivet og Lavspændingsdirektivet findes der specifikke standarder, som beskriver krav til laserprodukter. Herunder findes en liste over disse standarder

Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF

EN 60825-1:2007

Sikkerhed for laserprodukter — Del 2: Sikkerhed for lyslederkommunikationssystemer

EN 60825-2:2004

Sikkerhed for laserprodukter — Del 3: Sikkerhed for lyslederkommunikationssystemer

EN 60825-4:2004

Maskindirektivet 2006/42/EF

Skærme til laserarbejdspladser

EN ISO 12254: 2010

Lasere og laserrelateret udstyr; Prøvningsmetoder for laserstråleeffekt, –energi og tidsmæssige karakteristika

EN 11554: 2008

Maskinsikkerhed; Laserbearbejdningsmaskiner; Sikkerhedskrav

EN 11553-1: 2008 + EN 11553-2: 2008

Lasere og laserrelateret udstyr; Mindstekrav til dokumentation

EN 11252: 2008

Medicodirektivet 93/42/EF

Særlige sikkerhedskrav til diagnostisk og terapeutisk laser udstyr

EN 60601-2-22

Af disse standarder er EN 60 825-1 den mest anvendte, og flere af standarderne henviser også til den.