Bolls Aps

IMPORTEREDE PRODUKTER

Er CE mærket på importerede elektriske produkter lovligt?

Af Kim Boll Jensen, Bolls ApS

Der er en meget stor strøm af produkter, der produceres og forhandles af bl.a. kinesiske firmaer. Man kan tit blive lidt forskrækket over deres evne til at kopiere og masseproducere produkter. Ofte er produkterne tilsyneladende magen til tilsvarende vestligt producerede produkter, men de sælges til væsentligt lavere priser.

Som importør ses det først og fremmest som en mulighed for at sælge produkter til en attraktiv pris, men hvad med kvalitet, og er produkterne egentligt lovlige?

Når det kommer til lovlighed er det meget svært som importør at vurdere. Vi bliver nødt til at stole på det CE-mærke, der normalt sidder på produkterne eller deres emballage.

I Danmark laver sikkerhedsstyrelsen jævnligt kontrollerer af produkter, dels ved stikprøvekontrol og dels ved anmeldelser fra forbrugere og konkurrenter. I de andre EU-lande er der tilsvarende myndigheder. Det varierer meget fra land til land hvor mange produkter, der årligt kontrolleres, men alle lande indrapporterer til en fælles database kaldet RAPEX. Så bliver et produkt fundet ulovligt i et EU-land, kan det let opdages i de andre lande. Databasen er fuld tilgængelig for alle.

Ud over at sikringsstyrelsen kontrollerer produkter, har en del importører deres egen kontrol, enten ved hjælp af egen intern viden eller ved at sende produkter til eksterne eksperter. Bolls er bl.a. en af disse eksterne eksperter, der kan kontrollere de fleste elektriske produkter for overensstemmelse med EU-kravene.

Vi har over de seneste år undersøgt over 40 forskellige import produkter, og kun ca. 10% af dem var 100% i orden. De typiske alvorlige fejl, som vi finder på elektriske produkter er:

 • Manglende jordforbindelse
 • Manglende sikringer
 • Alt for små krybe- og luftafstande
 • Produktet fejler ved isolationstest
 • Anvendelse af elektriske komponenter, som helt mangler godkendelse
 • Plastmaterialer, der smelter eller deformerer under drift
 • Plastmaterialer, der er brandbare hvor brandhæmmet plast skal anvendes.
 • 230Vac ledninger der ikke er sikret mekanisk
 • Manglende isolation til berørlige dele
 • 230V stikprop, der er mærket med D, S, BS etc. men aldrig har været godkendt

Andre typer fejl er f.eks.:

 • Forkert eller manglende mærkning
 • Mangelfuld eller helt manglende manual
 • Overholder ikke RoHS krav til f.eks. blyfri lodning
 • Cykellygter der ikke lever op til kravene
 • USB kabler med så tynde inderledere at spændingsfaldet bliver for stort

EU-lovgivningen lægger ansvaret på den, der først bringer produktet på markedet i EU. Det vil sige, at hvis man importerer produkter, står man med det direkte ansvar over for forbrugere og myndigheder. Ikke alene har man ansvar for, at produktet er lovligt, men man skal kunne skaffe overensstemmelseserklæring samt rapporter og anden teknisk dokumentation som bevis for overholdelse.

Er tingene ikke i orden, kan man risikere at skulle tilbagekalde samtlige solgte produkter og evt. betale en bøde, samt omkostninger for sikkerhedsstyrelsens udgifter til produkt-afprøvning/test.

Vi har set mindre industrimaskiner, der ikke var CE-mærkede og ikke opfyldte maskindirektivet. Kommer arbejdstilsynet forbi, bliver produktionen stoppet, og maskinen skal evt. ombygges, hvilket kan have store omkostninger for en produktionsvirksomhed.

Vi anbefaler at før man importerer produkter, kræver man som minimum følgende dokumentation;

 • CE overensstemmelseserklæring
 • Evt. certifikater på gennemførte test efter relevante standarder
 • Rapporter på gennemførte test

Når dokumenterne er modtaget, skal man kontrollere, at alle relevante CE-mærkningsstandarder og -direktiver er dækket. Men kontroller også, at rapporter og certifikater dækker det aktuelle produkt og er opdaterede efter seneste udgaver af standarderne. Vi ser en del rapporter, som ikke dækker det aktuelle produkt men en tidligere version, og det er sjældent godt nok.

Efter at produkterne er modtaget, bør man lave stikprøvekontrol for at sikre, at der ikke snydes med at levere en lidt billigere versioner, der ikke er lovlige.

Konklusionen er at man skal være grundig i udvælgelse af produkter designet og produceret i bl.a. Kina. Der er alt for mange producenter, som enten ikke forstår hvad CE-mærket dækker eller ikke ønsker at bruge tid og penge på at overholde kravene. Vi kan kun kraftigt anbefale at få lavet en uvildig vurdering i Europa af produkterne, før man køber en hel container hjem. Bolls Aps er en god mulig dansk partner for denne type tjek.