Bolls Aps

ELSIKKERHED

Få styr på el-sikkerheden

Bolls ApS tilbyder en lang række specialtests for eftervisning af overholdelse af el-sikkerhed efter Lavspændingsdirektivet, Medicodirektivet, Maskindirektivet og R&TTE-direktivet.

Vi tester og dokumenterer efter samme model som CB-testrapporter, og vi er stolte over, at vores rapporter ofte accepteres rundt om i verden på lige fod med akkrediterede CB-rapporter. Vores priser er bare ca. 1/3 af en CB-rapport!

Testene udføres normalt i vores laboratorium, men kan i visse tilfælde også udføres hos kunden. Testene indbefatter bl.a.:

 • Lækstrømsmåling
 • Højspændingstest
 • Isolationsmåling her under krybe og luft afstande
 • Temperaturtest
 • Jordmodstandsmåling
 • Brændbarhedstest
 • Diverse materialeprøvninger

Men det er ikke kun selve det fysiske produkt, vi gennemgår. Manualer og mærkning bliver undersøgt, samt alle andre relevante sikkerhedsaspekter bliver gennemgået og dokumenteret. Finder vi fejl, leverer vi en beskrivelse af fejlen samt en beskrivelse af de rettelser, der er nødvendige.

Vi har specialiseret os i at lave simple tjek af importerede produkter, så de ikke ender på sikkerhedsstyrelsens side over ulovlige produkter.

Dette er en liste over nogle af de hovedstandarder, som vi bl.a. arbejder med:

 • EN 60950-1
 • EN 62368-1
 • EN 61010-1
 • EN 60601-1
 • EN 60204
 • EN 60335
 • EN 60669
 • EN 60730
 • EN 60945
 • EN 60558