Bolls Aps

HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser

Ordret arbejde konteres ved opgavens afslutning eller delfaktureres ved længere ophold i opgaven. Ved længerevarende opgaver faktureres løbende ved udgangen af en måned.

Der gives 14 dages betalingsfrist, med mindre andet aftales. Vi forbeholder os ret til at opkræve rykkergebyr og renter.

Ved afbud under 24 timer før reserveret testtid forbeholder vi os ret til at kontere op til to timer. Hvis en opgave stoppes af kunden, og produktet blokerer en testopstilling, konteres der test-selv timepris i tiden kl. 8 – 16.

Aftalt opbevaring af produkter uden for testopstillinger er gratis.

Efter afsluttet test påhviler det kunden at afhent eller betale håndtering og fragt for at produktet sendes retur. Hvis der ikke indgås en aftale inden ½ år efter test bliver produktet destrueret. Af miljø hensyn forbeholder vi os retten til at genbruge relevante dele, dog med fjernelse af evt. firma navn.


Ansvarsfraskrivelse

Bolls ApS rådgiver og/eller tester kun enkelte produkter eller produktionsprøver. Bolls ApS fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, ulemper samt eventuelle tab, som følge af afvigelser I rådgivning og resultater opnået gennem Bolls ApS testudstyr og testmetoder.

Bolls ApS kan på ingen måder pålægges produktansvar eller holdes ansvarlige for evt. fejl eller mangler for opfyldelse af gældende lovgivning.

For andre forhold henvises til bestemmelserne i ABR 89.

For kunders produkter i vores forvaring under test skal kunden selv være forsikret mod brand, vandskade og tyveri.

Produkter, der indleveres til test, kan ikke forventes tilbageleveret i funktionel stand, da specielt visse EMC-, miljø- og el-sikkerhedstest kan være destruktive eller degradere pålideligheden/sikkerheden af produkterne.


Informationer, links og artikler på bolls.dk hjemmeside og i nyhedsmails er alene af generel karakter og kan aldrig erstatte personlig og individuel rådgivning. Endvidere fraskriver Bolls ApS sig ethvert ansvar for indholdet på de hjemmesider hvortil der henvises eller linkes.

Brugen af bolls.dk/Bolls Aps er underlagt dansk ret, og evt. tvister der opstår i forbindelse med brug af indholdet på hjemmesiden eller udført test/rådgivning, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.