Bolls Aps

HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser

Ordret arbejde konteres ved opgavens afslutning eller delfaktureres ved længere ophold i opgaven. Ved længerevarende opgaver faktureres løbende ved udgangen af en måned.

Der gives 14 dages betalingsfrist, med mindre andet aftales. Vi forbeholder os ret til at opkræve rykkergebyr og renter.

Ved afbud under 24 timer før reserveret testtid forbeholder vi os ret til at kontere op til to timer. Hvis en opgave stoppes af kunden, og produktet blokerer en testopstilling, konteres der test-selv timepris i tiden kl. 8 – 16. Opbevaring af produkter uden for testopstillinger er gratis.

Ansvar

Bolls ApS rådgiver/tester kun enkelte produkter eller produktionssamples. Vi kan på ingen måde påtage os produktansvar eller holdes ansvarlige for evt. fejl eller mangler på opfyldelse af gældende lovgivning.

For andre forhold henvises til bestemmelserne i ABR 89.

For kunders produkter i vores forvaring under test skal kunden selv være forsikret mod brand, vandskade og tyveri.

Produkter, der indleveres til test, kan ikke forventes tilbageleveret i funktionel stand, da specielt visse EMC-, miljø- og el-sikkerhedstest kan være destruktive eller degradere pålideligheden af produkterne.