FIRMAPROFIL

Firmaprofil

Bolls Aps er et Rådgivnings- og Testcenter som tilbyder en helt unik kombination af ressourcer, som man ikke finder andre steder i Danmark. Med en dybtgående ekspertise, samt en meget bred vifte af værktøjer til vores rådighed, kan vi som de eneste både tilbyde vores kunder en ægte one-stop test og rådgivning – samt praktisk hjælp ved gennemførelse af en lang række forskelligartede typegodkendelser.

Bolls Rådgivnings- og Testcenter har de seneste år udvidet en del, og tæller nu en række specialiserede medarbejdere, der bl.a. dækker områder som:

EMC test

El-sikkerheds test

Maskinsikkerhed

Medico godkendelser

CE mærkning

Miljø prøvninger

(kulde, varme og fugt test)


Internationale

godkendelser


Kvalitetsstyring

Vibrationstest

Lasersikkerhed

Lysmålinger

Fra fejl til succes

Vi har gennem mange år med stor succes løst godkendelsesopgaver for produkter, der i første omgang fejlede i test eller myndighedsgodkendelsen. Ved at anvende vores ekspertise i fejlfinding og rettelse og/eller ved at anvende vores dybe indsigt i love og standarder, er det i fællesskab med myndighederne lykkes at finde nye veje til godkendelse af produkterne.