Bolls Aps

FIRMAPROFIL

Bolls et unikt testhus

Bolls ApS er et rådgivnings- og testcenter med en helt unik kombination af ressourcer, som man ikke finder andre steder i Danmark. Med en dybtgående ekspertise samt en meget bred vifte af værktøjer til vores rådighed kan vi som de eneste både tilbyde vores kunder en ægte one-stop test og rådgivning – samt praktisk hjælp ved gennemførelse af en lang række forskelligartede test og typegodkendelser.

Bolls Rådgivnings- og Testcenter har de seneste år udvidet en del og tæller nu en række specialiserede medarbejdere, der bl.a. dækker områder som:

EMC-test

Elsikkerhedstest

Maskinsikkerhed

Medico-godkendelser

CE-mærkning

Miljøprøvninger

(kulde-, varme- og fugttest)


Internationale

godkendelser

(her under UKCA)

Vibrationstest

Lasersikkerhed

Lysmålinger

EPREL registrering

Fra fejl til succes

Vi har gennem mange år med stor succes løst godkendelsesopgaver for produkter, der i første omgang fejlede i test eller myndighedsgodkendelse.

Ved at anvende vores ekspertise i fejlfinding og rettelse og/eller ved at anvende vores dybe indsigt i love og standarder er det i fællesskab med myndighederne lykkedes at finde nye veje til godkendelse af produkterne.

Historisk:

Bolls Aps startede oprindelig under navnet Bolls Rådgivning i 1998 som et bi-erhverv. I slutningen af 2001 blev det til Kims hoved erhverv og har siden skiftet navn til Bolls Aps med bi-navn Bolls Rådgivning.